4 results for Leoni, Gianna, Thesis

 • Mā te taki te kāhui ka tau - Te Waiaro ki te Reo Māori i ngā Hinonga Kāwanatanga

  Leoni, Gianna (2016)

  Doctoral thesis
  University of Otago

  Ko te reo Ingarihi te reo whānui-te-mārama i roto i ngā kura, i te hapori whānui, i ngā hinonga Kāwanatanga hoki o Aotearoa. Ahakoa kua whakapau kaha te tokomaha o ngā tāngata ki te whakahaumanu i te reo Māori, kāore anō te reo Māori kia māori i ngā wāhi katoa o te hapori. Kāore te whai painga o te reo Māori i te kitea whānuitia e te tokomaha o Aotearoa. He mea whakamana-ā-ture te reo Māori ki Aotearoa i te tau 1987. I te tau 2003 Te Rautaki Reo Māori tuatahi i hangaia ai, ā, i whakahouhia i te tau 2014. Heoi, ka aro tēnei tuhinga ki ēnei rautaki me te whakatinanahia māriretia ōna e te Kāwanatanga ki ōna ratonga katoa. He arotake mātātuhi nō te mahere reo tēnei, ināhoki he huarahi matua hei whakahaumanu i ngā reo o te tokoiti; mā ngā wheako whaiaro o ngā kaimahi, o ētahi hinonga rerekē o te Kāwanatanga e kitea mai ai he ture ā-tuhi noa, he rautaki ā-tuhi noa ēnei ki te nuinga o ngā hinonga, arā, he kupu kau. Ka whakamahuki tēnei tuhinga i te āhuatanga o te mahere reo; he aha ngā mahi mahere reo kua mahia ki Hawai’i, ki Wēra, ki Kānata hei tauira, hei whakatauritenga mō Aotearoa, ā, ka whakamāramatia ngā mahi kua mahia ki Aotearoa. Ka miramiratia ngā hinonga Kāwanatanga hei wāhi whakahirahira ki te whakakaha i te reo Māori, ināhoki kāore anō tētahi atu tuhinga whakapae kia āta titiro ki ngā hinonga Kāwanatanga nei. Ko ngā kōrero a ngā kaiwhakauru te ngako o ētahi wāhanga. Ka whakamahuki ā rātou kōrero nei i te whakamahinga o te reo Māori; i ngā mahi hāpai, akiaki hoki i te reo Māori; tae atu ki te waiaro mō te reo Māori ki ō rātou ake hinonga. Ka aro ki ngā tāhuhu matua e toru i puta mai i ēnei uiuinga: te rahi o te reo ka whakamahia; te whakatinanatanga o Te Rautaki Reo Māori i ngā hinonga Kāwanatanga; ngā whāinga hoki o ngā kaimahi hei whakarato i ngā ratonga tika mō ngā kiritaki. Ka whakarawe te wāhanga whakamutunga i ētahi tohutohu hei ārahi i ngā hinonga Kāwanatanga ki te whakatinana i Te Rautaki Reo Māori. Ka whakakōpanihia tēnei tuhinga whakapae ki te taha whakahaere a ngā kaimahi, inā, ki te noho tangata whenua mai o te reo Māori me te wāhi ki te whakatinana i tā te kupu ā-tuhi, ā-waha, i kī atu ai.

  View record details
 • He manu hou ahau, he pī ka rere: The transition of Māori language immersion students to the University of Otago

  Leoni, Gianna (2011)

  Masters thesis
  University of Otago

  The primary objective of this thesis is to investigate the transitional experiences of graduates from Māori language immersion secondary schools to tertiary education. The thesis will show how Māori language immersion schools provide educational experiences that differ from mainstream schools and how this affects the transition of Māori language immersion education students to the University of Otago. Through the experiences of six students who attended Māori language immersion schools this thesis will explore their academic and social transition to the University of Otago. It will look at the coping mechanisms that the participants employed and the services the University provides that were utilised to help them transition into a new educational setting. This thesis will highlight the effectiveness of the University of Otago in facilitating the transition of Māori language immersion education students to the university, and where improvements could be made.

  View record details
 • Mā te huruhuru te manu ka rere – The Formation of Māori Identity in Dunedin High Schools

  Leoni, Gianna (2009)

  Undergraduate thesis
  University of Otago

  A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of Arts (Honours), in Māori Studies at the University of Otago, Dunedin, New Zealand.

  View record details
 • He manu hou ahau, he pī ka rere: The transition of Māori language immersion students to the University of Otago

  Leoni, Gianna (2012)

  Masters thesis
  University of Otago

  The primary objective of this thesis is to investigate the transitional experiences of graduates from Māori language immersion secondary schools to tertiary education. The thesis will show how Māori language immersion schools provide educational experiences that differ from mainstream schools and how this affects the transition of Māori language immersion education students to the University of Otago. Through the experiences of six students who attended Māori language immersion schools this thesis will explore their academic and social transition to the University of Otago. It will look at the coping mechanisms that the participants employed and the services the University provides that were utilised to help them transition into a new educational setting. This thesis will highlight the effectiveness of the University of Otago in facilitating the transition of Māori language immersion education students to the university, and where improvements could be made.

  View record details