1 results for Unclassified, ScholarlyCommons@AUT, He Poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia Nā Te Wharehuia Milroy

 • He Poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia Nā Te Wharehuia Milroy

  King, JS (2011-12-19)

  Unclassified
  Auckland University of Technology

  I whakaeke a Te Wharehuia i te ope i tae atu ki runga i te marae o Waikawa i te taha o Te Rere Amoamo, arā, o Monte Ohia. I haria mai te tūpāpaku i Ōtautahi ki te marae o tana wahine. Ka mutu ngā whaikōrero a te tangata whenua, a Te Āti Awa, i roto i te wharenui, ka tū atu a Awanui Black nō Ngāti Pūkenga, te iwi o Te Rere Amoamo, ki te wāhi i ngā kōrero mō te manuhiri. Ka whai mai a Hohepa Williams, kātahi ka tū atu ai a Te Wharehuia me tana poroporoaki e whai ake nei.

  View record details